Hvad er forestillingenen om det nordlige? Etiske princippe [Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques- en danois]

Hvad er forestillingenen om det nordlige? Etiske princippe [Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques- en danois]

Type

Ouvrage de référence

Description

Verdens nord er et opdigtet sted. Op igennem århundrederne har kunstnere og forfattere i den vestlige verden gjort sig forestillinger om og fremstillinger af de nordlige egne. Med tiden og den gradvise ophobning af diskursive lag har det ført til skabelsen af en forestilling om de nordlige egne - det være sig de nordiske lande inklusive Skandinavien eller Grønland, Rusland, Canadas tre nordlige territorier eller polerne. Imidlertid nåede vesterlændingene jo først til Nordpolen i starten af forrige århundrede, og dette forhold har gjort det nordlige til produktet af et dobbeltblik: et blik ude fra de mestendels vestlige forestillinger og fremstillinger og et andet inde fra de nordlige kulturer selv - heriblandt inuitterne, de nordamerikanske indianere og skandinaverne. De vestlige fremstillinger af det nordlige er ofte forsimplede og de lokale kulturers egne opfattelser gerne miskendte. For at kunne studere det nordlige ud fra en samlet betragtning bør vi derfor stille to spørgsmål: Hvordan kan det nordlige defineres gennem forestillinger? Hvilke etiske principper bør ligge til grund for vores syn på de nordlige kulturer med henblik på en samlet forståelse, der inkluderer de kulturer, som sydlige magter og egne har miskendt? Disse to spørgsmål vil jeg besvare i denne tekst. Først vil jeg definere forestillingen om det nordlige og dernæst foreslå en omfattende plan for, hvordan vi kan få øjnene op for polaregnenes kulturer i al deres faktiske kompleksitet. Flersproget udgave på dansk, men også på norsk, svensk, russisk, fransk, engelsk og nordsamisk.

Référence

Chartier, Daniel, Hvad er forestillingenen om det nordlige? Etiske princippe [Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques- en danois], Harstad et Montréal, Imaginaire Nord, coll. «Isberg», 2018, 162 p.

Contributeurs

Daniel Chartier
Page couverture de la publication